ContactUs

Contrac Us

ติดต่อเรา

thunderxpay
สนใจใช้บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
หรือมีข้อสงสัย เราพร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
นอกจากบริษัทของเราจะเป็นร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว
ยังมีบริการรองรับการชำระเงินสำหรับร้านค้าที่หลายหลาย
มีความเข้าใจง่าย ใช้งานคล่อง อีกทั้งระบบรายงานผลแบบ Real-Time
โดยทีมงานที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์
ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ และอีกมากมาย
โดยได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามระเบียบการจากธนาคารแห่ง

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

สาขา

เวลาทำการ

THUNDER X
บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อย่างเป็นทางการ